قال الله تبارک وتعالی: و من یتوکل علی الله فهو حسبه(سوره طلاق آیه3)
خداوند متعال می فرمایند:وهرکس(درهرامری)به خداوند توکل کند خداوند اورا کفایت می کند.
از آثار ایمان به خداوند.توکل بر اوست ودر حقیقت می توان گفت:لازمه ایمان به خدا توکل بر اوست.زیرا اگر کسی از راه خودشناسی.خدارا بشناسد در حقیقت به ضعف وناتوانی خود پی برده زیرا اگر انسان با نظر واقع بینی به خود بنگرد سراسر وجودش خود را محتاج به خداوند می بیندبه این معنا که هیچ گونه استقلالی در خود نیافته بلکه در تمام شئون زندگی به ذات باری تعالی
نیازمند است.

خداوند در قرآن کریم می فرماید:یا ایها الناس انتم الفقراالی الله والله هو الغنی الحمید(سوره فرقان آیه58)
ای مردم شما(همگی)نیازمندان به خداوند هستید.تنها پروردگار متعال است که بی نیاز وشایسته هرگونه حمد وستایش است.

نه اینکه انسان فقط در رسیدن به ما یحتاج خود نیازمند به کمک خداوند است بلکه در اصل هستی ووجود احتیاج به افاضه الهی دارد.واگر این فیض الهی نبود در حقیقت هیچ گاه انسان از مرحله عدم قدم به عرصه وجود نمی گذاشت.
روزی هارون الرشیدبه بهلول گفت:می خواهی دستور دهم که برایت مستمری قرار داده شود؟بهلول گفت: نه هارون تعجب کرد وگفت چرا؟خیلی ها آرزویشان این است.درحالی که من به تو پیشنهاد می دهم تو رد می کنی.
بهلول گفت:به چهار دلیل پیشنهادت را قبول نمی کنم
1:تو وقت احتیاج مرا نمی دانی.
2:ازمقدار نیاز من اطلاع نداری چه بسا ممکن است بیش از احتیاج به من عطا کنی ومرا در زندگی مغرور گردانی ویا این که کمتر از میزان احتیاجم به من بدهی در این صورت مرا در فشار ومضیقه قرار می دهی.
3:اگر من مغضوب تو واقع شوم دستور قطع مستمری مرا صادر می کنی .
4:تو اگر نیاز مرا برطرف کنی منت خواهی گذاشت ولی خداوند بی منت خواسته ام را بر آورده می کند.
ولذا می خواهم کسی به من رزق وروزی دهد که هم زمان نیاز وهم مقدار احتیاج مرا بداند وزمانی که مورد غضبش واقع شوم مرا از رزق خود محروم نگرداند.1
بنابراین جز توکل به خداوند متعال بر هیچ کس  نمی توان اعتماد کرد زیرا غیر او همه روزی فانی می شوند
.
1:;کتاب پندها واندرزها
طبقه بندی: فضایل اخلاقی، 
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 تیر 1396 توسط masuod