حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: نهایت دینداری ،امر به معروف و نهی از منکر و بر پا داشتن حدود الهی است.1
جوان بودم و سبیل هایم خیلی بلند بود. برای همین وقتی در یک مهمانی چای آوردند. بعضی ها زمزمه کردند که استکان او  نجس است آن را کنار بگذارید من هم موقع نهار غذانخوردم و هرچه اصرارکردند که بیا غذابخور گفتم: چون من  نجس  هستم با شما غذا نمی خورم ولی تا دایی محمدعلی  گفت:رضابیا غذا بخور گفتم:چشم دایی جان همه اعتراض کردند.که چطور شد حرف همه را زمین انداختی.و به حرف دایی محمدعلی که ازهمه کوچکتراست.گوش کردی،

 وقتی خواستیم، ازمجلس خارج شویم کفش دایی و پدرم را جفت کردم، و پشت سرپ درم راه افتادم .درهمین لحظات کسی که پشت سر من بود گفت:رضا از روی تظاهر این کار را می کند. دایی محمدعلی دیگر ساکت نماند، و به او گفت:نه، رضا اهل تظاهر نیست .اگر هر کدام از شما این قیاقه ای را که او دارد را داشتید بچه هایتان شما را قبول نداشتند ولی  این که ظاهرش مثل لات خیابانیست این قدر پدرش را احترام می کند، دایی محمدعلی دو،سه ،شب بعد به مغازه آمد،و گفت :رضا ،امروز فقط به خاطر تو آمده ام، پرسیدم: دایی چه شد که یاد ما کردید؟ گفت:فردا به خونه ما بیا گفتم: چه خبر است؟ پاسخ داد:همین که می گویم بیا. بعد نگاهی به چهره من  انداتخت و گردنبندم را دید و گفت :رضا این چیه؟تا این را گفت: به احترام او آن را پاره کردم پرسید. این سبیل ها چیه؟گفتم عالم جوانیست دیگه دایی ،پرسید؟یعنی اگرسبیل بلند نداشتی جوان نیستی؟دایی این را گفت و رفت متوجه شدم دایی واقعا صلاح  و مصلحت من را می خواهد چون اگر این طوری نبود مثل بقیه تو جمع خرابم می کرد  من هم به احترام او. و هم اینکه متوجه شدم کارم اشتباه بوده به سلمانی رفتم و برای همیشه ازآن تیپ خارج شدم.روح شهید محمدعلی رجایی شاد ویادش گرامی باد. 

کتاب سیره شهید رجائی

1:قال علی علیه السلام:غایه الدین الامر بالمعروف والنهی عن المنکر واقامه الحدود.غرراحکم ودررالکلمداغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 توسط masuod