خداوند عالم در چند مورد بنده خود را ثنا می کند.

یکی وقتی که مردی در بیابان تنها باشد همینکه وقت نماز شد شروع کند به اذان و اقامه و سپس نماز خود را بخواند در حالیکه هیچکس با او نیست مگر خدای او. خدا به چنین بنده ای مباهات میکند که ای ملائکه ببینید بنده من تنهاست ولی ما را حاضر و ناظر می داند.

دوم آنکه وقتی مومن نیمه شب نماز شب می خواند و در سجده از فرط خستگی بخواب برود خدا به او مباهات می کند.

سوم کسی که می خواهد نماز شب بخواند اما خواب می ماند وقتی بیدار می شود که صبح شده اول نماز صبح را می خواند بعد قضای نماز شبشش را می خواند خدا به او مباهات می کند و مورد مدح خداست.1

بى تردید ، در میان عبادات و مسائل معنوى و ملكوتى ، نماز از ارزش و اهمیّت خاصّى برخوردار است .به اندازه اى كه به نماز سفارش شده به چیزدیگرى سفارش نشده است .

نماز وصیّت حضرت حق ، و انبیا و امامان ، و عارفان و عاشقان ، و ناصحان و حكیمان است .

نماز اساسى ترین رشته ى الفت و عالى ترین عامل محبّت بین بندگان و حضرت حقّ است .

نماز نور دل و صفاى قلب و روح جان و سلامت روان و فروغ ذات عباد صالح خداست .

نماز واسطه ى محكمى است كه تمام هستى انسان را به ملكوت هستى پیوند مى دهد و به مانند آن ، برنامه اى را براى ربط دادن آدمى به حقّ و حقیقت نمى توان یافت ....

نماز پناه بى پناهان ، سنگر جهادگران ، گلستان روح افزاى عاشقان ، چراغ سحر مشتاقان ، نور وجود عارفان ، آرامش دل بینایان ، و سیر كمالى آگاهان است .

نماز زنده كننده ى جان ، ظهور دهنده ى حیات جاودان ، راز و نیاز دردمندان ، روشنى راه رهروان ، نور دیده ى بیداران ، سرمایه ى مستمندان ، دواى درد بى دردان ، نواى دل بى دلان ، دلیل گمراهان ، امید امیدواران ، سرّ حقیقى سحرخیزان ، سوز دل سوختگان ، حرارت روح افسردگان ، مایه ى بقاى جان ، و دستگیره ى نجات انسان از تمام مهالك است .......

نماز برتر از همه ى عبادات ، جامع تمام كمالات ، منعكس كننده ى كلّ واقعیّات ، منبع بركات ، و كلید قفل تمام مشكلات است 

نماز خمیر مایه ى حیات ، تزكیه كننده ى صفات ، علاج زشت ترین عادات ، آورنده ى حسنات ، تبدیل كننده ى سیّئات ، باعث كرامات ، منبع فیض و افادات ، نگهدارنده ى انسان از حادثات ، مانع سانحات ، و حقیقت كائنات است .

نماز عشق سالكین ، عبادتى آتشین ، كارى بى قرین ، بهترین معین ، خورشید اهل زمین ، مونس اصحاب دین ، امنیّت جان غمین ، و رحمت واسعه ى حضرت ارحم الرّاحمین است .

نماز واقعیّتى روحانى ، امر واجب حضرت سبحانى ، نفخه ى رحمانى ، جان انسانى ، و نور یزدانى است .

نماز هویّت ایمان ، حقیقت جهان ، طریقت جان ، قدرت انسان ، و مایه ى بهشت و رضوان است .

نماز چشمه ى زمزم روح ، ساغر معنوى صبوح ، فتح الفتوح ، توبه ى نصوح ،حضرت حق را ممدوح ، اجمال قرآن را مشروح ، و در طوفان حوادث كشتى نوح است .

بدون نماز خود را اهل حقّ و حقیقت مدان و رسیدن فیض خاص الهى را به سوى خود توقّع مدار .

اكسیر وجود منهاى نماز بى سود است ، بى خبران از نماز بى خردانند و فراریان از این مقام گرفتار دام شیطانند .

ثروتمندانِ بى نماز فقیرند و تهیدستانِ با نماز از همه مستغنى تر . حقیقت و واقعیت همان است كه عارف شوریده ى الوند ، حضرت باباطاهر ، فرموده :

 

خوشا آنان كه اللّه یارشان بى ****** كه حمد و قل هو اللّه كارشان بى

خوشا آنان كه دائم در نمازند   ****** بهشت جاودان بازارشان بى

زمانى كه برنامه ى نوشتن رساله اى در مسئله ى نماز به این فقیر پیشنهاد شد گمان نمى بردم با كثرت مشغله اى كه در جهت تبلیغ و نوشتن شرح صفحه ى

سجّادیه تحت عنوان دیار عاشقان و نیز امور اجتماعى داشتم ، بتوانم از عهده برآیم ، ولى توفیق حضکتاب معراج، ص ۱۸۱رت ربّ رفیق راه شد تا در حدّ استعداد و توان به پژوهش در این حقیقت عظمیه ى الهیّه برخیزم و آنچه را مى توانم از كتاب الهى و گفتار معصومین در اختیار برادران و خواهران مسلمان بگذارم .

اینك از تفصیل دادن مقدّمه چشم پوشیده و با مركب عشق و شوق آماده ى پرواز به فضاى لایتناهى این عرصه گاه معنوى مى شوم تا نماز را در فصولى چندتقدیم محضر عاشقان و علاقمندان كنم ،باشد كه نمازگزاران بیش از پیش به این عمل ملكوتى توجّه كنند ، و اگر كسى خداى ناخواسته جداى از نماز است بامطالعه ى این سطور به نماز روى كند و خویش را از خزى دنیا و عذاب آخرت برهاند 

1:

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ جمعه 31 تیر 1390 توسط masuod